Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät Lounais-Suomessa

Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät Lounais-Suomessa

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sen hyötyjen viljelijäkohtainen optimointi vaativat muutoksia suhtautumisessa koko alkutuotannon kokonaisuuteen. Viljelijän pitää ymmärtää erilaisten ääriolosuhteiden vaikutukset omiin viljelylohkoihinsa niiden sijainnin ja ominaisuuksien osalta sekä tunnistaa tulevien vuosien investointitarpeet muuttuvien viljelyolosuhteiden ja -kasvien johdosta. Lisäksi on ymmärrettävä koko ruokaketjun ja erittäin pirstaloituneen kuluttajaryhmän nopeat muutokset ja vaatimukset. Digitalisaation nopea kehittyminen tuo uusia viljelyteknisiä mahdollisuuksia, mutta toisaalta muutokset elintarvikkeiden jalostusprosesseissa, -paikoissa ja -tavoissa voivat tuoda suuria muutoksia raaka-aineen tarpeille.

Ilmastonmuutos tuo myös uusia mahdollisuuksia alkutuotannolle. Kasvukauden piteneminen ja tehostunut ravinteiden ja veden käyttö lisäävät satotasoja ja mahdollistavat uusien kasvien viljelyn Lounais-Suomessa. Uudet kasvit voivat tuoda myös uusia kasvitauteja, -tuholaisia ja rikkakasveja, mikä synnyttää tarvetta uudenlaisille tarkkailumenetelmille ja kasvisuojelumenetelmille. Toisaalta rajoittava tekijä voi olla valo, sillä ennusteiden mukaan pilvisyys tulee lisääntymään. Maan kasvukunnon ylläpito ja hiilen sitomiskyky, ravinteiden tehokas kierrätys, kasteluveden riittävyys sekä niihin liittyvät uusimmat tekniset innovaatiot ja parhaat käytettävissä olevat viljelymenetelmät ovat avainasioita alkutuotannon ja koko ruokaketjun tulevaisuudelle.

Jätä kommentti