LCA4Regions

EU-hankkeessa LCA4Regions (https://www.interregeurope.eu/lca4regions/ ”Improved environment and the resource efficiency through use of life cycle instruments for implementation of regional policies of the European Union”) luonnonvarojen kestävää käyttöä parannetaan tuomalla elinkaariajattelua (LCA) alueiden toimintoihin, niiden suunnitteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

Monet yhteiskunnan päätöksenteon ja toimeenpanon välineet ja toteutukset suunnitellaan erillisinä kokonaisuuksina, huolimatta siitä, että päätösten vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan eri aloille ja ne koskettavat eri ihmisryhmiä ja ympäristöä. Tässä hankkeessa pyritään kokonaisvaltaisesti huomioimaan päätöstenteon vaikutuksia erityisesti ympäristöön ja saatavilla olevien resurssien kestävään ja tehokkaaseen käyttöön liittyen – elinkaariajattelu tuodaan osaksi julkisen sektorin päätöksiä ja toimenpiteitä

Tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten tunnistaminen on tärkeää, kun ympäristövaikutuksia halutaan vähentää. Tuotteen, toiminnon tai palvelun koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia ”kehdosta hautaan” arvioidaan elinkaarianalyysin avulla. Elinkaari-asiantuntemus on painottunut yrityssektorille, sen sijaan julkisen sektorin viranomaiset tuntevat selvästi vähemmän LCA-tekniikoita ja niiden toimintaa.

LCA4Regions-hankkeessa seitsemän eri eurooppalaista aluetta toimii yhteistyössä Interreg Europe -rahoituksen tukemana. Jokainen hankekumppani on omanlaisensa: alueilla on omat toimintatavat ja -kulttuuri päätöksenteon ja toimeenpanojen suhteen. Kuitenkin kaikki alueet jakavat yhteisen haasteen: luonnonvarojen kestävämmän ja taloudellisemman käytön ja ympäristöhaittojen vähentämisen. Kansainvälisellä alueellisella yhteistyöllä kehitetään talouselämän resurssiviisasta päätöksentekoa.

Katso hankkeen esittelyvideo.

Katso ajankohtaiset tapahtumat tästä.

Odotettavissa olevat tulokset:

Kootaan ja kartoitetaan tämän hetkiset elinkaarianalytiikan hyödyntämistoimet eri ympäristöön ja resurssien käyttöön liittyvissä päätöksentekoprosesseissa. Tunnistetaan hyvät käytännöt omalla alueella ja opitaan hyviä käytäntöjä kumppanuusalueilta.

Seitsemän koulutuksellista tutustumiskäyntiä kumppanuusalueille. Kokemusten vaihdon, työpajatoiminnan, hyvien käytänteiden ja esimerkkien jakamisen kautta tarkastellaan elinkaarityön menestystekijöitä ja esteitä viranomaistoiminnassa ja julkisessa päätöksenteossa.

Seitsemän alueellista toimintasuunnitelmaa, joista jokaiseen, Satakunnan toimintasuunnitelma mukaan lukien, kootaan viiden eri kokonaisuuden alle konkreettisia toimenpide-ehdotuksia elinkaarianalyysejä hyödyntävistä toimintamalleista luonnonvarojen kestävään ja taloudelliseen käyttöön ja ympäristöhaittojen vähentämiseen liittyen. Kokonaisuudet ovat resurssitehokkuus, jätteiden käsittely ja materiaalivirrat, julkiset hankinnat, koulutus sekä vaikuttavuuden seuranta. Toimintasuunnitelma rakentuu paikallisen alueyhteistyöryhmän (nk. ”stakeholderit”) myötävaikutuksella.

Toimintasuunnitelmat tarkentavat poliittisia ohjelmia:

Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman toimintalinjoja ja edistetään Satakunnan maakuntaohjelman tavoitteita. Toimenpiteiden toteutus suunnitellaan rahoitettavaksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta.

Aluekehittämistyöhön osallistuvien toimijoiden elinkaarianalyysiosaamisen kasvattamisella helpotetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista.

Pyhäjärvi-instituutti toimii hankekumppanina tässä hankkeessa, jota koordinoi Espanjasta Government of Navarra (General Directorate for Environment and Management). Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,43 m€, josta Pyhäjärvi-instituutin osuus on n. 180 t€.

Lisätietoja: asiantuntija Pekka Maijala, pekka.maijala@pji.fi, puh. 358 44 034 4068
Uutiskirje

Lue uusin (01/2021) LCA4Regions-uutiskirje tästä.
Aiemmat uutiskirjeet:
– 07/2020
– 01/2020

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi tästä.

Artikkelit

Elinkaariajattulusta kestävään päätöksentekoon, Vastuullisuusliite, Suomen Kuvalehti

Tapahtumat

Kolmas opintomatka Suomeen 20.-22.10.2020

Virtuaalinen opintomatka toteutettiin kolmena eri päivänä järjestettyinä parin tunnin webinaareina. Lisätietoja tästä.

Lue hankkeen laatima tiedote kolmannesta opintomatkasta.

Kolmas sidosryhmätilaisuus 25.8.2020

Etäyhteydellä

Asialistalla hankkeen tilanne, hyvät käytänteet ja hankkeen virtuaalinen opintomatka Suomeen lokakuussa.

Toinen opintomatka Espanjassa 16.-18.6.2020

Virtuaalinen opintomatka toteutettiin kolmena eri päivänä järjestettyinä parin tunnin webinaareina. Ensimmäiseen niistä voivat kaikki osallistua livenä. Kaksi muuta sessiota oli osoitettu rajatummalle ryhmälle, mutta ne nauhoitettiin ja niiden tallenteita voivat kaikki katsoa jälkikäteen. Lisätietoja tästä.

Lue hankkeen laatima tiedote toisesta opintomatkasta.

Toinen sidosryhmätilaisuus 2.3.2020

Ohjelma

Elinkaariajattelu ja kiertotalous – kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä / Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus (pdf)

Ensimmäinen opintomatka Liettuassa 14.-15.1.2020

Lue hankkeen laatima tiedote ensimmäisestä opintomatkasta:
First Transnational Learning Journey in Lithuania 15.-16.1.2020

Esittelytilaisuus 21.11.2019

LCA4Regions esittely (video 31 min) / Pekka Maijala, Pyhäjärvi-instituutti
Esitysmateriaali Pekka Mailjala (pdf)

Elinkaariarviointi päätöksenteon tukena (video 37 min) / Kirsi Usva, Luonnonvarakeskus
Esitysmateriaali Kirsi Usva (pdf)

Elinkaariarvioinnin huomiointi aluetason kiertotalouden suunnittelussa (video 32 min) / Aleksis Klap, Varsinais-Suomen liitto
Esitysmateriaali Aleksis Klap (pdf)

Hankekumppanit ovat:
Government of Navarre (ES) http://www.navarra.es/home_es/
ACR+ – Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (BE) www.acrplus.org
Industrial Association of Navarra-AIN (ES) www.ain.es
Pyhäjärvi Institute (FI) www.pyhajarvi-instituutti.fi/english
Lombardy Region (IT) www.regione.lombardia.it
Kaunas University of Technology (LT) www.ktu.edu/en
Lodzkie Region (PL) https://bruksela.lodzkie.pl
CIMBAL – Baixo Alentejo Intermunicipal Community (PT) www.cimbal.pt
National Institute of Chemistry (SI) https://www.ki.si/en/

Toiminta-aika 1.8.2019–31.7.2023

Jätä kommentti