Hyvinvoiva possu – älykkään sikatalouden tulevaisuus

Eläinten hyvinvointia parantamalla vaikutetaan positiivisesti eläinten oloihin, mutta myös tuotantotuloksiin ja tilojen kannattavuuteen. Lisäksi eläinten hyvinvoinnilla on positiivisia kuluttajavaikutuksia, sillä yhä useamman kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat eläinten olosuhteet. Valmisteilla olevan eläinten hyvinvointilain uusimisen kautta nykyiseen rakennuskantaan, eläinten kiinnipitoon ja sitä kautta sikaloiden rakenteisiin ja eläinmääriin tehdään muutoksia. Hankkeessa kartoitetaan tilojen nykytila ja kerätään kokemuksia ja tehtyjen muutosten myötä tulleita positiivia vaikutuksia. Parhaat käytännöt ja rakennusratkaisut kootaan ohjeistukseksi, jota tilat voivat hyödyntää tulevissa investoinneissa. Hankkeen aikana järjestetään informaatio-tilaisuuksia investoijille.

Lisää hankkeesta

Hyvinvoiva possu -hanke on käynnistynyt, Kimmo Haapanen
Työura lihatalossa kouli sikaloiden rakennusasiantuntija, HKScan Kotitilalta -blogi.
Hyvinvoiva possu-hankkeen kehittämiskysely loppusuoralla, Kimmo Haapanen

Hankkeen toteutusaika

1.6.2020–31.12.2022.

Yhteystiedot

Kimmo Haapanen
asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti
puh. 040 083 1288
email. kimmo.haapanen@pji.fi

Rahoitus

Hankkeen toimintaa rahoittavat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskukset. Näiden maakuntien alueilla sijaitsevat suurin osa hankkeen kohdetiloista. Alueiden välisessä kehittämishankkeessa tuen määrä on 80% kustannuksista.

 

Jätä kommentti