Hyvä maan kasvukunto – viljelijän ja vesistöjen etu

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa viljelyolosuhteisiin. Välillä kasvua rajoittaa kuivuus, toisinaan taas runsaat sateet ja tulvat vaikeuttavat peltoviljelyä vaikuttaen sitä kautta esimerkiksi maan rakenteeseen. Peltomaan hyvä kasvukunto eli esimerkiksi maan kosteuden, ravinteiden ja pieneliöstön tasapaino lisää viljelyn tuottavuutta.

BioEväät ja PeltoAI -hankeparissa toteutetaan käytännön toimia ja seurataan niiden toimivuutta perinteisellä näytteenotolla, mutta samalla selvitetään ja testataan myös digitaalisia mittausmenetelmiä.

Tulevat tapahtumat:

Vettä pellossa – kasvun tärkein tekijä! -webinaari 17.2.2021 klo 9.30-12.00
Ilmoittautuminen webinaariin tästä linkistä. Webinaarilinkki lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitteeseen 16.2.
Tulostettava ohjelma löytyy tästä linkistä.

Ohjelma:

09.30 Tilaisuuden avaus, Marko Jori, kehittämispäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti
09.35 Voiko peltomaan vedenpidätyskykyä parantaa?, Sauli Jaakkola, maanviljelyn asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti
09.55 Erilaista fosforia erilaisilta pelloilta, Petri Ekholm, erikoistutkija, SYKE
10.15 Ilmastonmuutoksen vaikutukset, Saara Lilja-Rothsten, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteenlaitos
10.35 Tauko
10.50 Pellon kunnon arviointi datan avulla, Petri Linna, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto
11.10 Carbon action – ajankohtaista, Jari Liski, tutkimusprofessori, Ilmatieteenlaitos
11.25 Lähitulevaisuuden peltoviljely, Jari Ruski, maatalouden asiantuntija, Pyhäjärvi-instituutti
11.40 Loppuyhteenveto ja keskustelu

BioEväät -hankkeessa tartutaan satakuntalaisen alkutuotannon tulevaisuuteen ja tuodaan viljelijöiden käyttöön maan kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavia uusia menetelmiä. Sopeutuminen ja varautuminen ilmastonmuutokseen maaperän kasvukuntoon ja vesitalouteen vaikuttamalla parantaa maaperän kykyä varastoida vettä, ravinteita ja hiiltä. Tavoitteena on, että ravinteet menisivät mahdollisimman tehokkaasti kasvien käyttöön, eivätkä vesistöihin.

BioEväät -hankkeessa yhteistyötiloilla tehtyjen käytännön pilottien ja toimenpiteiden seurantamenetelmiä kehitetään PeltoAI -hankkeessa.

Peltomaan rakenteen ja vesitalouden parantamiseksi tehtyjen käytännön pilottien vaikutuksia tutkitaan PeltoAI -hankkeessa.

Käytettäviä menetelmiä ovat mm. kaukokartoitukset, digitaalisten mittausmenetelmien testaus, dronetarkastelut ja maaperää mittaavien laitteiden testaus. Kerätyt aineistot viedään paikkatietopohjaiseen Peltodatapalveluun, jossa eri lähteistä saatu digitaalinen tieto yhdistetään ja analysoidaan.

Käytännön toimista ja mittausteknologiasta kerätty tieto ja toimintatavat jaetaan alueen viljelijöiden tietoon seminaarien, työnäytösten, työpajojen ja koulutusten välityksellä.

Hanke-esite

Toteutusaika

1.5.2019-31.12.2021

Rahoitus

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Satakunnan ELY-keskus (BioEväät)
Euroopan aluekehitysrahasto, Satakuntaliitto (PeltoAI)

Hankkeita hallinnoi Pyhäjärvi-instituutti

Lisätietoja:

BioEväät -hanke:
Anne-Mari Ventelä, tutkimuspäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti,
anne-mari.ventela@pji.fi, 050 370 2919

PeltoAI -hanke:
Petri Linna, projektipäällikkö, Tampereen yliopisto,
petri.linna@tuni.fi, 045 189 9630

Jätä kommentti