Puhdas vesi, paremmat eväät

Pyhäjärvi-instituutti on 30 vuoden ajan tehnyt töitä ruoantuotannon ja vesiensuojelun parissa. Kokonaisvaltainen biotalousajattelu kokoaakin Pyhäjärvi-instituutin toiminnan ydinsanoman lausahdukseen Puhdas vesi – paremmat eväät.

Ajankohtaista

Toiminta

Instituutin toiminnan tämän hetken kantavina teemoina ovat järvikalan hyödyntäminen, lähiruoka, luomuviljelyn koulutukset, yrttiviljelyn koulutukset, kiertotalous, ilmastonmuutoksen haasteet vesiensuojelussa ja ruoantuotannossa sekä maaperän kasvukuntoa ja vesitaloutta parantavat projektit. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen.

Puhtaiden vesien puolesta

Vesiensuojelussa painopisteinä on asukaslähtöinen vesiensuojelutyö, kuormituksen vähentämismenetelmien kehittäminen sekä vesiensuojelutietouden levittäminen. Py­hä­jär­ven suojeluohjelmassa on teh­ty mer­kit­tä­vää työ­tä 90-lu­vun puo­li­vä­lis­tä as­ti jär­ven ti­lan pa­ran­ta­mi­sek­si, ja uu­dem­pa­na on nyt Jo­ki­oh­jel­ma, joka pu­reu­tuu yli­kuor­mit­tu­nei­den jo­kien ti­laan. Lisätietoja löydät suojeluohjelmien kotisivuilta.

Hankkeita ruoantuotannon ja
vesiensuojelun parissa.

Pyhäjärvi-instituutti on 30 vuoden ajan tehnyt töitä ruoantuotannon ja vesiensuojelun parissa. Vuosien saatossa toiminta, jossa asiantuntijuus, käytännön onnistumiset ja luotettavuus yhteistyökumppanina, on laajentunut maakuntatasolta sekä valtakunnalliseen että kansainväliseen työhön.